காரில் அத்தையுடன்

jayalalitha pushed away from mgr funeral car 1987
எம் ஜி ஆர் ன் இறுதி ஊர்வலத்தில் காரில் இருந்து கீழே தள்ளிவிடப்படும் ஜெயல...

காரில் அத்தையுடன்